Børnhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/DongB_171114_36005.jpg?RenditionID=11, Børnhttp://dongenergy-undervisning.dk/da/om-dong-energy, Om DONG Energy0Børn9.000000000000001
Familiehttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/IMG_4503.jpg?RenditionID=11, Familiehttp://dongenergy-undervisning.dk/da/om-dong-energy, Om DONG Energy0Familie9.000000000000000

Om DONG Energy

Du tænker måske ikke så meget over det, men energi er en stor og vigtig del af din hverdag. Du bruger energi til mange formål: Både hjemme hos dig selv, i skolen, til transport og til din fritid.

 

I Danmark er vi det energiselskab, der laver mest grøn energi. Vi står for en fjerdedel af den grønne strøm, som Danmark laver. Det betyder, at vi kan give dig og din familie den energi, I har brug for, og samtidig hjælpe jer med at blive stadigt mere grønne. Vi hjælper også familier og virksomheder med at bruge energien mere effektivt. På den måde sparer I på energien og på energiregningen.


Mere grøn energi

Det er vigtigt med mere grøn energi, for når man producerer energi på kul, olie eller gas (fossile brændsler) kommer der mere CO₂ i luften. Det fører til højere temperaturer og det er ikke godt for planter, dyr og mennesker. I dag kommer mere end 80% af verdens energi fra kul, olie og gas. Det vil vi gerne være med til at lave om på.


Rundt om i Europa bygger vi hele tiden flere havmølleparker, som laver grøn energi uden CO₂. Vi bruger også mindre og mindre kul på vores kraftværker. I steder bruger vi mere bæredygtig biomasse som træpiller eller træflis. Siden 2006 har vi i Danmark reduceret vores CO2-udledning så meget, at det svarer til mere end halvdelen af Danmarks samlede CO2-reduktion.


Holder hjulene kørende

Mens vi laver mere og mere grøn energi, er der stadig brug for olie og gas til, at din hverdag kan fungere. Derfor laver vi også olie og gas fra Nordsøen. Men retningen er klar; vi får mere grøn og mindre sort energi.

 

Læs mere om os og vores arbejde på www.dongenergy.com/bæredygtighed 

​I filmen nedenfor kan du se mere om, hvad vi laver i DONG Energy.

DONG Energy A/S - Kraftværksvej 53 - Skærbæk - 7000 Fredericia - Danmark - Tlf. 99 55 11 11


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere arbejder med at udvikle, opføre og drive havmølleparker; producere el og varme fra vores kraftværker; forsyne private kunder og erhvervskunder med energi dagligt samt at producere olie og gas.